System

System

Vi förenar alla företagets
system till en helhet!

Devoid AB har mångårig erfarenhet av att utveckla kvalificerade systemlösningar inom industriell IT.
Kärnverksamheten bygger på utveckling av LEAN-anpassade applikationer inom produktionsstyrning och -uppföljning
som hanterar affärskritisk data. Detta innebär att vi bygger system utifrån definierad kundnytta och identifierade värdeflöden.
På så sätt skapas förutsättningar för en kontinuerlig drift med optimerad kundorderstyrning.

 

Vårt systemkunnande
bygger på moderna
och beprövade plattformar

Våra lösningar bygger på väl beprövade standardplattformar. Vi utnyttjar modern teknik, inspireras av uppdrag
som tänjer på gränserna och som utmanar vår kompetens.
Våra applikationer utvecklas alltid i vår testmiljö. Där kan vi simulera och utvärdera funktionerna och anpassningarna.
Hela utvecklingsmiljön bygger på TDD (Test Driven Development). TDD är en viktig beståndsdel inom LEAN och
innebär kostnadsfördelar och tidsbesparingar genom hela utvecklingsarbetet.
Applikationerna bygger på plattformar som Microsoft .NET, SQL Server, HTML5 och javascript m.fl.
Detta gör att vi obehindrat kan åstadkomma det vi vill och att våra system enkelt anpassas för plattforms oberoende miljöer.