Virtualisering

Virtualisering vår grundfilosofi

Vår grundfilosofi bygger på att vi ökar processernas lönsamhet genom värdeskapande visualisering.
Vi utformar resurssnåla, effektiva produktionssystem som minskar ledtiderna och optimerar produktionskvantiteterna
med optimal uppföljning.

 

1.
Kvalitetsuppföljningen sker ofta manuellt. Med ett väl definierat datalager är det lätt att integrera med befintliga verktyg
och möjliggöra en direkt åtkomst av data för uppföljning och analys.

 

2.
Tillförsel av material till produktionen måste styras så att rätt artikel levereras vid rätt tillfälle.
En integration av lagerhanteringen med produktionen minimerar tidsförlusterna och felleveranserna.

 

3.
Tillverkningen följer normalt en planering som kan vara svår att ändra om behovet uppstår.
Men en integration mellan planering och tillverkning ges förutsättningar för en flexibel produktion
och automatisk återkoppling av vad som producerats.

 

4.
Uppföljningen av vad verksamheten presterar följs upp med hjälp av beslutsstöd.
Genom att integrera beslutstöd med produktionsdata möjliggörs övergripande analyser
från resultat ner till mätning av enskilda artiklar.

 

5.
Devoids  integrationslager länkar samman verksamhetens system och gör dem synkrona.

 

6.
Verksamheten ställer ofta krav på kundorderstyrd produktion med korta ledtider och små beställningskvantiteter.
Genom system-integration skapas förutsättningar till snabba omställningar
och rationell hantering av stora och små ordrar.